•   analyser af oversvømmelser og afpasning af afstrømningssystemer. •   analyser af oversvømmelser i byer fra havet. •   udarbejdelse af klimatilpasnings- og spildevandsstrategier. •   prioritering af klimatilpasning. •   planlægning af afløbssystemer og vandløb. •   hydrauliske analyser. •   målesystemer. •   projektplanlægning. •   politiske beslutningsprocesser. •   Fysiske analyser af hydrauliske forhold i hav og fjorde. •   Kurser i hydraulik og andre emner relateret til klimatilpasning bl.a     forebyggelse.
På   denne   side   kan   du   finde   information   om   de   pro- jekter   som   jeg   har   gennemført   og   de   ydelser   som   jeg tilbyder som rådgivende ingeniør.
Min   vision   er   at   udbrede   og   forankre   al   viden,   ved   at virke    som    faglig    sparringspartner,    procesrådgiver    og inspirator - udover at gennemføre konkrete projekter.
Jeg   er   civilingeniør   med   speciale   i   hydraulik   og   arbejder primært   med   indsats   mod   oversvømmelser   samt   planer og strategier for afstrømningssystemerne.
Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
Jeg   er   civilingeniør   med   speciale   i   hydraulik og arbejder primært med indsats mod over- svømmelser    samt    planer    og    strategier    for afstrømningssystemerne.
Min   vision   er   at   udbrede   og   forankre   al   viden,   ved   at   virke som   faglig   sparringspartner,   procesrådgiver   og   inspirator - udover at gennemføre konkrete projekter.
På   denne   side   kan   du   finde   information   om   de   projekter som   jeg   har   gennemført   og   de   ydelser   som   jeg   tilbyder som rådgivende ingeniør:
foto: Henrik Frydkjær
Analyser af oversvømmelser og afpasning af afstrømningssy- stemer. Analyser af oversvømmelser i byer fra havet. Udarbejdelse af klimatilpasnings- og spildevandsstrategier. Prioritering af klimatilpasning. Planlægning af afløbssystemer og vandløb. Hydrauliske analyser. Målesystemer. Projektplanlægning. Politiske beslutningsprocesser. Fysiske analyser af hydrauliske forhold i hav og fjorde. Kurser i hydraulik og andre emner relateret til klimatiilpasning bl.a forebyggelse.