foto: Henrik Frydkjær
I    mit    arbejde    med    hydraulik    sætter    jeg    faglighed    og videndeling højest. Som   civilingeniør   med   speciale   i   hydraulik,   ser   jeg   det   som min   opgave   at   gøre   opmærksom   på,   hvordan   håndtering af   vand,   såvel   i   byer   som   på   landet,   giver   størst   værdi   for samfundet. Jeg    er    stor    tilhænger    af    merværdi    for    pengene,    men ønsker   at   sikre,   at   det   altid   er   klart   for   enhver,   hvad   der   er indsats   imod   oversvømmelser   og   hvad   der   er   god   synergi med andres temaer. Min   største   fornøjelse   er   at   sparre,   inspirere   og   diskutere de emner, som jeg beskæftiger mig med. At   lære   nyt   og   deltage   i   udvikling   af   nye   idéer,   ser   jeg   som en luksus.
Uddannelse: M.Sc. engineering civilingeniør m/ speciale i hydraulik. DtH. Eksamensprojekt “Lagdelt strømning i stræ- der  med eks. fra Storebælt.” Ansættelser: •  2010 - dd “Birgit Paludan” •  2003 - 2016 Ansvar for hydraulik og klimatilpasning i Greve Solrød Forsyning •  1995 - 2003 Rådgivende ingeniør i Water Consult ApS
PROFIL
mini CV  
I   mit   arbejde   med   hydraulik   sætter   jeg   faglighed   og   viden- deling højest. Som   civilingeniør   med   speciale   i   hydraulik,   ser   jeg   det   som min   opgave   at   gøre   opmærksom   på,   hvordan   håndtering   af vand,   såvel   i   byer   som   på   landet,   giver   størst   værdi   for   sam- fundet. Jeg   er   stor   tilhænger   af   merværdi   for   pengene,   men   ønsker at   sikre,   at   det   altid   er   klart   for   enhver,   hvad   der   er   indsats imod    oversvømmelser    og    hvad    der    er    god    synergi    med andres temaer. Min   største   fornøjelse   er   at   sparre,   inspirere   og   diskutere de emner, som jeg beskæftiger mig med. At   lære   nyt   og   deltage   i   udvikling   af   nye   idéer,   ser   jeg   som en luksus.
M.Sc. engineering civilingeniør m/ speciale i hydraulik. DtH. Eksamensprojekt “Lagdelt strømning i stræder  med eks. fra Storebælt.”
Ansættelser:
•  2010 - dd       “Birgit Paludan” •  2003 - 2016  Ansvar for hydraulik og       klimatilpasning i       Greve Solrød Forsyning. •  1995 - 2003  Rådgivende ingeniør i       Water Consult ApS
PROFIL
Uddannelse:
Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
mini CV  