2014
2013
2013
2012-13
2013
2013
2012
2012-14
2012
2012
2012-13
2012
Spildevandsstrategi for Forsyning Helsingør  - Klimaplanlægger.
Usserød Å - Fælles model og moneteringsprogram i tværgående klimatilpas- ningsprojekt.
Inspiration og sparring ved udarbejdelse af risikokort i Svendborg.
Klimatilpasningsstrategi for Herning Kommune og Forsyning.
Inspiration og assistance til Hørsholm Kommune vedr. specifikation og udarbejdelse af risikokort.
Temadage og klimatilpasnings- ningsplaner.
Assistance til udar- ejdelse af risikokort i Lolland Kommune.
Tværgående samar- bejde om klimatil- pasning i Rødby Fjord.
Udarbejdelse af af specifikation til måleprogram for Ballerup For- syning
Statens klimatil- pasnings Task Force.
Implementering af klimatilpasnings- strategien i Fredensborg.
Klimatilpasning  Helsingør.
Implementering af klimatil- pasningsstrategien for Glo- strup afstrømningsssystem.
2012-13
KLIMATILPASNING  -  Referencer
flere referencer flere referencer
2014
2013
2013
2012-13
2013
2013
Spildevandsstrategi for Forsyning Helsingør  - Klimaplanlægger.
Usserød Å - Fælles model og moneteringsprogram i tværgående klimatilpas- ningsprojekt.
Inspiration og sparring ved udarbejdelse af risikokort i Svendborg.
Klimatilpasningsstrategi for Herning Kommune og Forsyning.
Inspiration og assistance til Hørsholm Kommune vedr. specifikation og udarbejdelse af risikokort.
Temadage og klimatilpasnings- ningsplaner.
KLIMATILPASNING  -  Referencer
2012
2012-14
2012
2012
2012-13
2012
Tværgående samar- bejde om klimatil- pasning i Rødby Fjord.
Udarbejdelse af af specifikation til måleprogram for Ballerup For- syning
Statens klimatil- pasnings Task Force.
Implementering af klimatilpasnings- strategien i Fredensborg.
Klimatilpasning  Helsingør.
Implementering af klimatil- pasningsstrategien for Glo- strup afstrømningsssystem.
2012-13
Assistance til udar- ejdelse af risikokort i Lolland Kommune.
Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
flere referencer flere referencer